Storing?

24 uur bereikbaar:

0592-344552

Hoe beter u kunt aangeven wat het probleem is, hoe beter wij u kunnen helpen. Gaat het om de verwarming, stroomuitval, gas, lekkage of iets anders? Heeft u zelf al iets proberen te doen?

Probeer vast te stellen wat de lekkage veroorzaakt: het dak, de CV-installatie, de waterleiding of de afvoer naar het riool. Neem zo mogelijk noodmaatregelen.

Wat zou er aan de hand kunnen zijn?

De maatregelen die u zelf kunt nemen, zijn natuurlijk afhankelijk van het soort storing. We geven u een paar tips.

Een gaslek vraagt om onmiddellijke actie!

 1. Draai direct de hoofdgaskraan dicht. Deze zit meestal vlak voor uw gasmeter in de meterkast.
 2. Zet deuren en ramen open zodat het gas weg kan.
 3. Doof alle vuur en sigaretten.
 4. Bel daarna onze storingsdienst op 0592-344552
 1. Vul een aantal pannen en emmers zodat u water hebt voor drinken en spoelen. Draai vervolgens de hoofdkraan dicht. Deze zit meestal onder een luik bij de voordeur.
 2. Draai de kranen open zodat het water uit de leidingen loopt. Als u weet waar de tapkraantjes zitten, kunt u deze ook opendraaien. Dit alles stopt de lekkage omdat er geen watertoevoer is.
 1. Schakel de CV-ketel uit (eventueel door de stekker uit het stopcontact te trekken). Hierdoor neemt de druk in de leidingen af en zal de lekkage minder worden.
 2. Als de lekkage blijft voortduren en schade dreigt te veroorzaken, kunt u het water uit de leidingen laten lopen nadat u de CV hebt uitgeschakeld. U laat het water weg lopen via de vulkraan die meestal onder de CV-ketel zit.

Hieraan kunt u zelf  weinig doen. Gebruik de wastafels, toiletten en gootstenen die afwateren via de kapotte leiding zo min mogelijk. Probeer de schade te beperken.

Wij repareren alleen platte daken met bitumen (“teer”), goten en afwerkingen met zink en koper. Voor pannendaken kunt u een gespecialiseerd dakbedekkingsbedrijf bellen.

Aan de lekkage kunt u meestal niks doen totdat wij er zijn. Probeer de schade zo veel mogelijk te beperken.

Bij stroomuitval kunt u een aantal dingen zelf controleren. Kunt u de oorzaak vinden?
 1. Viel de stroom uit toen u een bepaald apparaat aanzette of toen het automatisch aansloeg (bijv. een koelkast of wasmachine)? In dat geval is dat apparaat de meest waarschijnlijke oorzaak. Trek de stekker uit het stopcontact en schakel de stroom weer in. Als de stroom niet opnieuw uitvalt, hebt u de oorzaak gevonden.
 2. Bel een onderhoudsmonteur voor het kapotte toestel. Steek de stekker niet opnieuw in het stopcontact!
Welke stop is doorgeslagen?
 1. Is de stroom in het hele huis uitgevallen? Dan is de hoofdzekering doorgeslagen of is de aardlekschakelaar geactiveerd. Hier kunt u zelf weinig aan doen. Bel onze storingsdienst op 0592-344552.
 2. Is de stroom alleen in bepaalde vertrekken uitgevallen? Dan is er een groeps-zekering doorgeslagen. Gebeurde dit bij het inschakelen van een apparaat of een lamp? Trek dan de stekker uit het stopcontact of vervang de lamp. Schakel de stroomgroep weer in. Valt de stroom opnieuw uit, bel dan onze storingsdienst op 0592-344552.
Als de CV uitvalt, zijn er twee dingen die u beslist moet doen:
 1. Druk op de reset-knop. De elektronica van een CV kan door allerlei oorzaken ontregeld zijn. Met de reset-knop zet u alles weer in de begin-stand. Vergelijk het met het opnieuw opstarten van uw computer. Waar de reset-knop zit, verschilt per CV-ketel. Kijk in het instructieboekje als u hem niet kunt vinden.
 2. Controleer de waterdruk. Deze wordt vaak in het display weergegeven. Soms staat daar een melding als Good, OK of Fill.
 3. In het instructieboekje ziet u wat de meldingen betekenen. Ook staat erin hoe u de waterdruk kunt zien. Een normale druk is tussen de 1,2 en 2 bar. Als de waterdruk te laag is, vul dan de CV bij en start de ketel opnieuw op.
 4. Is er toch iets anders aan de hand? Bel dan onze storingsdienst op 0592-344552.